Forskning

”Dryckers roll i gastronomin”

Gastronomiska Stiftelsens Forskningsseminarium Seminariet inställt på grund av Covid-19 Tre stipendiaterna presenterar sina forskningsprojekt på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm. Seminariet avslutas med middag.Ny utlysning annonseras under våren 2021.

Foodways at a crossroads

“Foodways at a crossroads: Sustainability, Gastronomy and Rethinking the traditions of how to Eat”   Keynote speaker Lotte HOLM, Department of Food and Resource Economics, University of CopenhagenLunch till lunch workshop, Nordic Association for Food Studies (NAFS) i Grythyttan, även online. NAFS har sedan en …

Läs mer

Måltidsforskning 2015 – 2019

Måltidsakademiens preses Agneta Yngve, Professor emeritus Uppsala, Universitet 2020 Under våren 2020 sammanfattades de doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar som har publicerats i Sverige sedan 2015. Detta som en uppföljning av tidigare sammanställningar som har skett i Måltidsakademiens regi, den första under ledning av Christina Fjellström, Professor …

Läs mer

Svensk Gastronomi – En Global Succé

Ett symposium mellan Institutionen för kost och måltidsvetenskap, Umeå universitet och Gastronomiska Akademien /Måltidsakademien Detta symposium inleddes av rektor för Umeå Universitet och ett antal ledamöter från Gastronomiska Akademien/Måltidsakademien bidrog med anföranden. Symposiet arrangerades i samband med invigningen av den nya Institutionen för kost- och …

Läs mer