Om Måltidsakademien

Måltidsakademien grundades den 19 oktober 2000 med syftet att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att Måltidsakademien uppmuntrar forskning och utveckling av måltiden inom universitets- och högskolevärlden samt strävar efter att vara en länk mellan forskare och allmänhet. Akademin har ett 40-tal medlemmar och uppbär stöd från Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Örebro Universitet.

Bland de viktigaste uppgifterna är att samla och förmedla måltidslitteratur varje år, inklusive avhandlingar. Dessutom följer man måltidsforskning vad gäller doktorsavhandlingar inom olika discipliner på svenska lärosäten och deltar i ansökningar om forskningsmedel.

Seminarier arrangeras flera gånger om året, årligen i samarbete med Gastronomiska Akademien, Commensality Research Network på Uppsala universitet och med Future Foods, Sveriges Lantbruksuniversitet. Samarbete med Gastronomiska Akademien fortgår nu inför planering av det svenska bidraget till världsutställningen i Dubai 2020.