Länkar till andra akademier

SVENSKA GASTRONOMISKA AKADEMIER OCH SÄLLSKAP

En akademiär ett sällskap som har till uppgift att främja någon eller några särskilda vetenskaper eller konstarter. Välkända svenska akademier som till exempel Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska akademien tillkom på 1700-talet. Den äldsta akademien med uppgift att främja gastronomi för dess egen skull är Lilla sällskapet grundat 1814.Under 1900-talet har en rad akademier och sällskap bildats som har som sitt ändamål att vårda den svenska matkulturen.

Övergripande allmänsvenska

Geografiskt avgränsade

Tematiskt avgränsande