Måltidens Dag 2023

Årets sopprecept
Måltidens Dag firas torsdag den 19 oktober Dagen är ett samarbete mellan Måltidsakademien och MATtanken Jordbruksverket. De gemensamma måltidernas betydelse för demokratin!Måltiden erbjuder en mötesplats där människor lär...

Årets Måltidslitteratur 2022

Priser och belöningar
Årets bästa måltidslitteratur, alla kategorier. Nu har Måltidsakademin utsett ”Årets bästa måltidslitteratur, alla kategorier”: Modern självhushållning. Motiveringen löd:  En massiv dokumentation av hur man kan klara...

Tore Wretman Symposiet

Öppen inbjudan, tillhanda senast 27/5 2022
Svensk måltidsforskning i ett internationellt perspektiv. Inbjudan att bidra med abstracts eller debattinlägg vid symposiet till minne av Tore Wretman den 1–2 november 2022. Den...

Vilka vi är?

Om Måltidsakademien

Måltidsakademien grundades den 19 oktober 2000 med syftet att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att Måltidsakademien uppmuntrar forskning och utveckling av måltiden inom universitets- och högskolevärlden samt strävar efter att vara en länk mellan forskare och allmänhet. Akademin har ett 40-tal medlemmar och uppbär stöd från Uppsala universitet, Sveriges...