Kontakta oss

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. Attribution: Johan Fredriksson
Den 20 oktober 2021, 9.30-17 med efterföljande middag. På Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm. Förmiddagen ägnas åt blandade forskningsämnen, på eftermiddagen ägnas tiden åt OFFENTLIG...
Prins Carl Philip tillsammans med landshövding Georg Andrén, universitetets prorektor Thomas Blom och Gastronomiska akademiens tf direktör Carl Jan Granqvist. Foto: Anders Sahlin/Karlstads universitet
Torsdagen den 13 februari anordnade Karlstads universitet i samarbete med Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien ett symposium med bland annat Carl Jan Granqvist, Helén Williams och...

Årets Måltidslitteratur 2020

Priser och belöningar
Paul Svensson
Kvalitet och konkurrens fortsätter att öka bland kokböckerna när Årets Svenska Måltidslitteratur genomfördes för tjugonde året i rad. I år finns drygt 420 titlar i...

Vilka vi är?

Om Måltidsakademien

Måltidsakademien grundades den 19 oktober 2000 med syftet att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att Måltidsakademien uppmuntrar forskning och utveckling av måltiden inom universitets- och högskolevärlden samt strävar efter att vara en länk mellan forskare och allmänhet. Akademin har ett 40-tal medlemmar och uppbär stöd från Uppsala universitet, Sveriges...