Kontakta oss

Måltidens Dag 2021

Årets sopprecept
Måltidens Dag är i år ett samarbete mellan Måltidsakademien och MATtanken  Jordbruksverket. Den Offentliga Måltidens Dag firas torsdag den 21 oktober kl. 12.00 - 13.00I år firar vi...

Tore Wretman-dagen 2021

2021-10-20 med efterföljande middag
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. Attribution: Johan Fredriksson
Den 20 oktober 2021, 9.00-17 med efterföljande middag. På Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm. Förmiddagen ägnas åt blandade forskningsämnen, på eftermiddagen ägnas tiden åt OFFENTLIG...
Prins Carl Philip tillsammans med landshövding Georg Andrén, universitetets prorektor Thomas Blom och Gastronomiska akademiens tf direktör Carl Jan Granqvist. Foto: Anders Sahlin/Karlstads universitet
Torsdagen den 13 februari anordnade Karlstads universitet i samarbete med Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien ett symposium med bland annat Carl Jan Granqvist, Helén Williams och...

Vilka vi är?

Om Måltidsakademien

Måltidsakademien grundades den 19 oktober 2000 med syftet att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att Måltidsakademien uppmuntrar forskning och utveckling av måltiden inom universitets- och högskolevärlden samt strävar efter att vara en länk mellan forskare och allmänhet. Akademin har ett 40-tal medlemmar och uppbär stöd från Uppsala universitet, Sveriges...