Måltidsakademiens ledamöter

PRESIDIUM

Per Olof Berg

Per Olof Berg

Måltidsakademiens preses
Professor emeritus i marknadsföring Stockholms Universitet
Christina Wedén

Christina Wedén

Måltidsakademins vice preses
Fil doktor i biologi, Uppsala Universitet Christina Wedén, bördig från Sörmland, jobbar som lärare och forskare i farmakognosi...
Magnus Gröntoft

Magnus Gröntoft

Ständig sekreterare
Agr.lic. tidigare på Nordiska ministerråde
Carl Jan Granqvist

Carl Jan Granqvist

Ledamot
Hedersdoktor i måltidskunskap, Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro Universitet Professor 2 i matkunst vid Universitetet i Stavanger, Norge (2000-2008).
Andreas Falkenmark

Andreas Falkenmark

Ledamot
Företagsledare, jur. kand
Jan Annerstedt

Jan Annerstedt

Adjungerad ledamot
Professor emeritus Copenhagen Business School
Erika Lagerbielke

Erika Lagerbielke

Adjungerad ledamot
Glaskonstnär och professor i formgivning, Linnéuniversitetet, Växjö
Christina Möller

Christina Möller

Adjungerad ledamot
Hedersdoktor FD hc, vid Uppsala Universitet Christina Möller har ägnat sitt liv åt mat, folkbildning och hälsa. Hon...
Karsten Thurfjell

Karsten Thurfjell

Adjungerad ledamot
Producent Sveriges Radio AB, Stockholm

ÖVRIGA LEDAMÖTER

Carita Bengs
Professor, biträdande prefekt vid inst. Kost och måltidsvetenskap, Umeå Universitet

Thomas Blom
Fil Dr och Professor i kulturgeografi, Karlstads universitet.

Magnus Dafgård
vVD Gunnar Dafgård AB. Källby

Göran Eidevall
Professor i bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentet, Uppsala Universitet

Karin M Ekström
Professor, i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, Högskolan, Borås

Andreas Falkenmark
Företagsledare, ju.kand.
Stockholm

Christina Fjellström
Professor Emerita, i hushållsvetenskap, måltidsforskning Uppsala Universitet

Maria Frostling
Docent, Stockholms Universitet

Magnus Gröntoft
Agr.lic. tidigare på Nordiska ministerråde

Mai-Lis Hellénius
Professor emeritus Karolinska Institutet, Stockholm
Överläkare Livsstilsmottagningen, Karolinska Universitetsjukhuset, Solna

Peter Holmstedt
Tekn.dr. civilingenjör
Adj. professor i Tekniköverföring i Industriella system vid KTH, Stockholm

Håkan Jönsson
Docent i etnologi vid Lunds universitet.

Jan Kleineman
Professor i civilrätt vid Stockholms Universitet

Erika Lagerbielke
Glaskonstnär och professor i formgivning, Linnéuniversitetet, Växjö”

Gustaf Lind
Fil.dr i folkrätt, enhetschef Utrikesdepartementet

Alexandra Montgomery
VD, Michael Berglund Board Value, Stockholm

Lena Mossberg
Professor i marknadsföring, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Nicklas Neuman
Docent i Kostvetenskap, Uppsala Universitet

Martin Oldmark
Styrelseledamot Martin & Servera, Stockholm

Pernilla Sandvik
Fil.dr sensorik och näring. Bitr. lektor Uppsala universitet

Henrik Scander
Fil dr i Måltidskunskap vid Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro Universitet

Cecilia Schelin Seidegård
Biokemist och ämbetsman,
landshövding på Gotland och i Kalmar län
Ordf. i styrelsen för Göteborgs Universitet.

Ingvar Svanberg
Etnolog Uppsala Universitet

Johan Swahn
Doctor Sensory Marketing. Grundare till The Taste Lab & Diaz. Sense Lab – Restaurang – och hotellhögskolan, Örebro universitet,

Sverker Sörlin
Professor i miljöhistoria KTH

Karsten Thurfjell
Producent Sveriges Radio AB, Stockholm

Ulrika Torell
FD, Intendent, Nordiska Museet

Annsofie Wahlström
Agronomiedoktor med inriktning mot husdjurens utfodring och vård
Programchef SLU Future Food, Sveriges Lantbruksuniversitet

Ute Walter
Fil Dr, prefekt Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro Universitet.

Christina Wedén
Fil doktor i biologi, Uppsala Universitet

Karin Wendin
Professor i mat -och måltidsvetenskap
Prodekan vid fakulteten för naturvetenskap, Högskolan i kristianstad

Agneta Yngve
Professor emeritus i kostvetenskap särskilt måltidsforskning,
Inst. för kostvetenskap, Uppsala Universitet

Gustaf Öholm
Head of Onboard Product and Services, SAS

Åsa Öström
Professor i måltidskunskap, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro Universitet.

SENIORES NOBILES

Viveca Adelsvärd
Professor emeritus i samtalsforskning, Linköpings Universitet

Stina Almroth
PhD i internationell näringslära och antropologi, författare

Jan Annerstedt
Professor emeritus Copenhagen Business School

Per Olof Berg
Professor emeritus i marknadsföring Stockholms universitet

Kerstin Brismar
Professor, i diabetesforskning, Karolinska Institutet, Solna

Marie-Louise Danielsson Tham
Professor i livsmedelshygien, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro universitet.

Sigbrit Franke
F.d. Universitetskansler, professor emeritus i pedagogik Umeå Universitet

Kurt Genrup
Professor emeritus i etnologi vid Umeå Universitet

Carl Jan Granqvist
Professor 2 i matkunst vid Högskolan i Stavanger, fil. dr h.c. i måltidskunskap, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro universitet

Pierre Guillet de Monthoux
Professor in Philosophy of Management, Copenhagen Business School

Inga-Britt Gustafsson
Professor emeritus i måltidskunskap, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro Universitet

Raoul Hasselgren
Civilekonom, fil.dr.h.c. Stockholms Universitet, Styrelseordförande i börsnoterade och privata företag.

Erik Hofrén
Professor emeritus i museivetenskap, Strömstad akademi/Linköpings Universitet
Icke aktiv senior

Kjell Kallenberg
Docent i Livsåskådning vid Uppsala Universitet

Mia Kling
Fd. försörjningschef Örebro Läns Landsting

Lars Lallerstedt
Professor emeritus i industridesign, f d rektor vid Konstfack

Leif Lewin
Skytteansk professor emeritus i vältalighet och statskunskap, Uppsala Universitet Måltidsakademiens hederspreses

Tomas Lidman
Fd. riksarkivarie och riksantikvarie Stockholm

Christina Mattsson
Folklorist, visforskare och författare.


Christina Möller
Fd chef KF/ Provkök. Fil. dr. h.c. samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala Universitetet.

Marianne Nilsson
Docent i företagsekonomi, Stockholms universitet

Stephan Rössner
Professor emeritus i hälsoinriktad beteendeforskning vid Karolinska Institutet Stockholm

Lisbeth Sachs
Docent i socialantropologi, tema kommunikation, Karolinska Institutet/Stockholms Universsitet

Bengt Samuelsson
Ordförande Nobelstiftelsen, nobelpristagare i medicin 1983, professor emeritus i medicinsk och fysiologisk kemi vid Karolinska Institutet, Stockholm
Fd rektor Karolinska Institutet

Lisa Sennerby Forsse
Fd rektor, SLU, Uppsala
Fd Preses KSLA

Magnus Silverhielm
Adjungerad professor i design vid Linnéuniversitetet, Växjö

Mats Svegfors
Fd VD, Sveriges Radio

C-G Wachtmeister
Civiljägmästare, Wanås Gods AB, Knislinge

Solveig Wikström
Professor emeritus i företagsekonomi vid Stockholms Universitet

Louise Vinge
Professor emeritus i litteraturvetenskap, Lunds Universitet
Icke aktiv senior