Tore Wretman Symposiet

Svensk måltidsforskning i ett internationellt perspektiv.

Inbjudan att bidra med abstracts eller debattinlägg vid symposiet till minne av Tore Wretman den 1–2 november 2022.

Den Europeiska Gastronomiska Akademien (GAE) har utsett Stockholm till ”European Capital
of Gastronomy Culture” under 2023, vilket vi inom Måltidsakademien, Gastronomiska
Akademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, och Nordic Association for Food
Studies kommer att uppmärksamma genom olika evenemang och initiativ. Ett sådant är en
större internationell forsknings- och policykonferens i Stockholm under hösten 2023.

Som ett led i förberedelserna för denna konferens kommer vi att genomföra 2022 års Tore
Wretmansymposium som ett tvådagars lunch-till-lunchsymposium med fokus på att lyfta fram
och positionera den svenska måltidsforskningen och måltidsutvecklingen. Symposiet äger rum
i Hus 2 i det nybyggda Albano-området vid Stockholms universitet den 1–2 november 2022.

Syftet med årets symposium är att lyfta fram och diskutera den forskning som idag pågår vid våra lärosäten, samt att formulera några av de policyfrågor som är av betydelse för gastronomins framtida utveckling i Sverige och internationellt. Måltidsforskning som vetenskapligt område är både snabbt växande multisensoriskt och följaktligen mångvetenskapligt och sträcker sig dessutom över många branscher och politikområden. Vi har därför valt att bygga upp symposiet kring ett antal parallella tematiska forsknings- och policytracks för att täcka den intressanta och viktiga forsknings och politikutveckling som idag sker inom området i Sverige. Möjligen är nu tiden också mogen för att i en öppen dialog med nutrition, hygien, och hälsa på allvar bjuda in dofter, smaker, konst och poesi för att förstå måltidens natur. Eller som Classen (1999, p.228) uttrycker det:

“Perhaps we in the modern West need to be reminded that we are not just creatures of the eye, we are full-bodied beings with the capacity to learn about the world through all of our senses”.

Vi inviterar därför alla måltidsintresserade forskare, debattörer, producenter och företagare att själva föreslå kreativa tema för och innehåll i TW symposiets spår och sessioner. Utifrån dessa förslag sammanställs sedan symposieprogrammet, som förhoppningsvis speglar måltidsområdets hela bredd och internationella relevans.

Symposiet kommer att bestå av två olika typer av tracks, både ”research tracks” med ambitionen att lyfta fram fronterna inom den mångvetenskapliga svenska måltidsforskningen och ”policy tracks” som tar upp centrala frågor för utvecklingen av måltidsområdet i Sverige idag.

Vi ser med glädje fram mot att ta emot bidrag i form av vetenskapliga abstracts eller diskussionsunderlag inom policyområden till de tio research tracks och tre policy tracks som redovisas nedan. Förslagen ska inkomna till kontaktpersonerna för olika track senast:

fredagen den 19/8 2022 kl. 13 00

Symposiet kommer att genomföras i Stockholms universitets nya lokaler i Albano med start tisdag den 1:a november kl. 12 00 och avslutning onsdagen den 2:a november kl. 13 00. En gemensam middag för alla symposiearrangörer och presentatörer arrangeras på tisdag kväll.

Vi planerar för en konferensavgift på max 1500:- för att täcka kostnader för konferenslokaler och middag, men hoppas att kunna minska denna avgift substantiellt genom de donationer som vi just nu söker.

För ytterligare informationer kontakta gärna Per Olof Berg (pob@sbs.su.se) som samordnar konferensen, eller någon av de övriga konferensarrangörerna som anges i programmet.

Ladda ner ”Inbjudan att bidra till TW symposiet