Årets Måltidslitteratur 2022

Årets bästa måltidslitteratur, alla kategorier.

Nu har Måltidsakademin utsett ”Årets bästa måltidslitteratur, alla kategorier”: Modern självhushållning.

Motiveringen löd: 

En massiv dokumentation av hur man kan klara sig på egen hand – som vedhuggare, biodlare och tillverkare av smakfull gin och tonic. 

Bakning, konservering men även höns och växthus gör det möjligt att med enkla medel klara livet inför en oviss framtid.

Boken vann också klassen Livsstilslitteratur.

Kvalitet och konkurrens fortsätter att öka bland kokböckerna när Årets Svenska Måltidslitteratur genomfördes den 17 november, för tjugoandra året i rad. I år finns ca 300 titlar i den förteckning som Måltidsakademien ger ut över årets produktion, vilket gör att Sverige fortsätter att vara det land som ger ut flest kokböcker per capita. Prisutdelningen skedde på KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm inför författare, förlagsfolk och matintresserade.

Modern självhushållning

Författare: Anders Rydell & Alva Herdevall 
Foto: Roland Persson
Form: Lotta Kühlhorn
Förlag: Natur & Kultur

Samtliga 34 pristagare finns på separat lista.

Måltidsakademiens biblioteksstiftelses jury har bestått av:

Christina Möller  Juryordförande, f.d. provkökschef, COOP, ledamot Måltidsakademien, Stockholm
Mikael Engblom Grafisk formgivare, Stockholm
Stephan RössnerMedicine professor, författare, ledamot av Gatsronomiska akademien, Stockholm
Malin Turunen Matjournalist och författare, Stockholm
Karsten Thurfjell   Kulturjournalist SR, sekreterare i Måltidsakademiens biblioteksstiftelse, Stockholm

Bibliotekstiftelsens Carl Jan Granqvist, professor och Barbro Stanley, bibliotekarie är adjungerade.

Resultatet för Årets Svenska Måltidslitteratur finns på www.måltidslitteratur.se och förlagens hemsidor.

Frågor besvaras av Barbro Stanley, barbrostanley@yahoo.se 070-554 41 63
MÅLTIDSAKADEMIENS BIBLIOTEKSSTIFTELSE