”Dryckers roll i gastronomin”

Gastronomiska Stiftelsens Forskningsseminarium

Seminariet inställt på grund av Covid-19

Tre stipendiaterna presenterar sina forskningsprojekt på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm.

Seminariet avslutas med middag.
Ny utlysning annonseras under våren 2021.