Foodways at a crossroads

“Foodways at a crossroads: Sustainability, Gastronomy and Rethinking the traditions of how to Eat”  

Keynote speaker Lotte HOLM, Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen
Lunch till lunch workshop, Nordic Association for Food Studies (NAFS) i Grythyttan, även online.

NAFS har sedan en tid tillbaka sin hemvist i Grythyttan. Nu arrangeras det första mötet i denna nya era på plats i Grythyttan med online-möjligheter. LÄS MER om nafs https://www.oru.se/institutioner/restaurang–och-hotellhogskolan/forskning/nafs/ Om mötet file://user.uu.se/bmci/IKV-Users/agnyn302/Documents/Arbetsmapp/måltidsakademien/save-the-date%20nafs.pdf