Måltidsforskning 2015 – 2019

Måltidsakademiens preses Agneta Yngve, Professor emeritus Uppsala, Universitet 2020

Under våren 2020 sammanfattades de doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar som har publicerats i Sverige sedan 2015. Detta som en uppföljning av tidigare sammanställningar som har skett i Måltidsakademiens regi, den första under ledning av Christina Fjellström, Professor emeritus Uppsala universitet, den andra av Christina Fjellström i samarbete med docent Håkan Jönsson, Lunds universitet, tidigare preses i Måltidsakademien. Denna rapport publiceras också som ett kapitel i den nya upplagan av MÅLTIDSUNDRET som utges 2021.

LÄS MER: