Svensk Gastronomi en global succé

Karsten Thurfjell, Carl Jan Granqvist och Hans Wallensteen ( från vänster till höger )

Tanken med denna bok är att en hållbar gastronomi styr utvecklingen i rätt riktning och bidrar till jordens över levnad. Det svenska jordbruket, livsmedelshanteringen, dagligvaruhandeln och restaurangnäringen har snabbt reagerat på de miljö- och klimatmässiga utmaningar som blivit allt mer uppenbara.

Huvudförfattare är kulturjournalisten Karsten Thurfjell och formgivare den mångfaldigt prisbelönte Dick Norberg. Boken bygger på Det Svenska Måltidsundret – från gastronomiskt u-land till världstopp som omarbetats till en global publik. Boken omfattar 224 sidor och finns också översatt till engelska, arabiska, och kinesiska.

Svensk gastronomi – en global succé riktar sig till alla med intresse för måltid, men kan också fungera som ett pedagogiskt redskap för medarbetare inom företag, myndigheter och organisa tioner som arbetar med Sverigebilden på en global marknad.

För initiativet och bokens koncept står Hans Wallensteen och Carl Jan Granqvist.