Måltidsakademiens Förlag

Måltidsakademiens förlag bildades 2002 i samarbete med Måltidsakademien och dess biblioteksstiftelse för att bedriva utgivning och försäljning av böcker, trycksaker, tidskrifter, IT-buren information samt konferens och informationsverksamhet, 

Måltidsakademiens biblioteksstiftelse har som målsättning att öka litteraturmängden och vidareutveckla resurser och kompetens kring Örebro universitetsbiblioteks filial vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.

Stiftelsen har nu cirka 16 000 egna katalogiserade böcker och skrifter, samt cirka tiotusen menyer och småtryck. Dessutom har stiftelsen genom tävlingen Årets Svenska Måltidslitteratur hittills skänkt över 6 000 inkommande tävlingsböcker till biblioteket.