Tore Wretman-dagen 2021

Den 20 oktober 2021, 9.00-17 med efterföljande middag.

På Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.

Förmiddagen ägnas åt blandade forskningsämnen, på eftermiddagen ägnas tiden åt OFFENTLIG GASTRONOMI.

Intresserade forskare med anknytning till måltidsforskning inbjudes att skicka in abstract, senast 1 oktober.

Seminariet kommer att hållas på plats, ingen zoom. Posterpresentation är möjlig.

Syftet med seminariet är att samla forskare inom området måltidsrelaterad forskning och att fungera som en plattform för ett aktivt svenskt måltidsforskningsnätverk med ett årligen återkommande möte. På seminariet ges möjlighet att presentera ny och pågående forskning.

TORE WRETMAN-DAGEN

Onsdag 20 oktober 2021
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm. T-bana Rådmansgatan eller Odenplan, korsningen Drottninggatan/Kungstensgatan.

Symposiet pågår 9.00-17.00, med efterföljande middag och med avbrott för lunch 12.00-13.00

Registrering, kaffe och smörgås från kl 8.30.

ANMÄLAN och ABSTRACTS

Anmälan till seminariet skickas senast 10 oktober, föreläsares anmälan med abstract (max 500 ord) senast 1 oktober till sissela.lundberg@uadm.uu.se

Seminarieavgift 900:- (inklusive måltider) inbetalas till Måltidsakademien, Bankgiro 5067-0520 ange namn och adress på avsändaren.

Doktorander och andra forskare som presenterar sin forskning under seminariet deltar kostnadsfritt. Resestipendier kan erhållas.

För frågor kontakta Agneta Yngve, preses i Måltidsakademien, agneta.yngve@oru.se

Ladda ner inbjudan…

Forskningsseminariet genomförs med stöd av Uppsala Universitet, Örebro Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Jacob Wallenbergs Stiftelse, särskilda fonden.


Måltidsakademien och Gastronomiska Akademien