Gastronomiska Stiftelsen 2020

Utlysning av stipendier

På temat:

Dryckers roll i gastronomin

Stiftelsen utlyser tre stipendier, två st à 100 000 kr och ett stipendium à 50 000 kr. De tre stipendiesummorna representerar sålunda olika omfång och djuplodande analyser i respektive projektidé. 

Området är brett och kan innefatta empiriska studier, teoretiska diskussioner liksom filosofiska aspekter på dryckers roll i gastronomin. Nyckelord kan vara dryckesutveckling, konsumtionsmönster, dryckesmarknadsföring, ekonomi, matideal, matkultur, genus, kommunikation, råvaror, tekniker, representation, presentation mm. 

Vi inbjuder framförallt unga forskare och doktorander att inkomma med stipendieansökan. Beslut meddelas senast den 1 augusti 2020.

Väsentligt är att i ansökan tydligt och klart skriva fram vad projektet skall behandla (syfte, metod, material, genomförande) och vad som är nyskapande och originellt med just detta bidrag, vilket innebär att visa på en viss kännedom om tidigare forskning.

Projektet kan även i år baseras på en analys av svensk Måltidslitteratur utgiven under 2000-talet, men det är inte ett krav. En sammanställning av denna finns att tillgå genom publikationen ”Årets Svenska Måltidslitteratur” utgiven av Måltidsakademiens biblioteksstiftelse som utkommit sedan 2001. Denna publikation presenterar varje år den måltidslitteratur som getts ut i Sverige med bilder, i olika kategorier, utifrån författarregister och titelregister mm. 

​Istället för en traditionell avrapportering till styrelsen ger vi stipendiaten möjlighet att presentera projektet i form av en kort artikel i Gastronomisk kalender om ca 1500 – 2000 ord för Gastronomisk Kalender 2022 (utkommer i november 2021). Rapporten bör ha inkommit senast 1 april 2021. 

Vänligen använd blanketten som medföljer detta utskick:
Utlysning-av-Gastronomiska-stiftelsens-stipendier-2020.docx

Ansökan ställs till Gastronomiska Stiftelsen, att: Agneta Yngve. I år sker detta endast elektroniskt genom e-post till agneta.yngve@ikv.uu.se. OBS! Var noga med att i e-postens ämnesruta/ärenderuta skriva GA-ansökan. Om ni inte får en bekräftelse per e-post på att ansökan kommit fram – hör av er igen!

Sista ansökningsdag 18 maj 2020(Senast detta datum skall ansökan ha inkommit).