9 – Dryckeslitteratur, ej alkoholhaltiga drycker

Författare: Joanna Alm
Titel: Manifest för bättre kaffe
Förlag: Natur & Kultur
Foto: Christian Gustavsson
Form: Jonas Cramby
Redaktörer: Maria Nilsson och Jonas Cramby

Motivering:
Behöver vi verkligen ett manifest för bättre kaffe? Svaret är utan tvivel ja! Här lär oss mästerrostaren Joanna Malm allt om kaffebönor, bryggtider och att vågen är vägen till en perfekt kopp kaffe.