6 – Doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga publikationer

Författare: Henrik Scander
Titel: Food and beverage combinations : sommeliers’ perspectives and consumer patterns in Sweden
Förlag: Örebro University

Motivering:
Som forskare och sommelier beskriver Henrik Scander upplevelseformer av mat- och dryckeskombinationer. Fynden är relevanta för en matintresserad allmänhet men har också bäring på livsmedelsindustrins produkter, restaurangernas menyer och måltidsutbudet på sjukhus och i äldreomsorg.