2 – Bar och mat

Författare: Sara Bäckmo
Titel: Odla med barn : i Skillnadens trädgård
Förlag: Roos & Tegnér
Foto: Maria Fors Östberg
Form: Kristin Lidström

Motivering:
I den stora köksträdgården får barn dela sitt stora intresse för odling med de vuxna. Barn lär sig odla grönsaker, som de sedan älskar att äta. Samspelet mellan jord, växter och djur blir stora värden i barnens uppväxtmiljö.