1 – À la carte – ”Best Chef Books”

Författare: Mathias Dahlgren
Titel : Kokbok för grå dagar
Förlag: Bonnier Fakta
Foto: Lennart Weibull
Form: Katy Kimbell

Motivering:
Med denna bildrika text- och receptsamling om det mörka halvåret etablerar sig vår förste kockvärldsmästare som filosof. Vardagliga iakttagelser, vass galghumor och ren förtvivlan balanseras med kökets kreativa tröst: Man kan alltid äta nå´t gott!