Christina Wedén

Christina Wedén

BEFATTNING:

Måltidsakademins vice preses

KONTAKTINFO:

Christina Wedén

BIOGRAFI:

Fil doktor i biologi, Uppsala Universitet

Christina Wedén, bördig från Sörmland, jobbar som lärare och forskare i farmakognosi vid Uppsala universitet och driver därutöver företaget Tryffikultur AB tillsammans med kollegan Lina Pettersson, för att utveckla tryffelodling i Norden och Östersjöregionen. Redan under biologistudierna i Uppsala föll intresset på den då okända svarta tryffeln på Gotland och resulterade i en doktorsexamen om den gotländska tryffeln 2004. 2008 utkom Christina med den prisbelönta boken Tryffel – mat för gudar, gutar och svin (Infobooks) tillsammans med krögaren Norbert Lang och 2010 valdes Christina in som ledamot i Måltidsakademien. Sedan dess har engagemanget för måltidsforskning och arbetet med tryffel fortsatt i samarbete med entreprenörer, odlare och kockar och i olika forskningssamarbeten internationellt. I januari 2019 mottog Christina Gastronomiska Akademiens silvermedalj för utomordentliga insatser för svensk matkultur. Som nyinvald ledamot av Gastronomiska Akademien 2020 ser Christina fram emot att i detta sammanhang få verka för den svenska gastronomiska kulturen och dess producenter.